Bredbandsuppdatering

Aktuell information om Fiber mellan Oti och Färna 2019-08-27

Ledningen för IP-Only träffade fiberansvarige i Skinnskattebergs kommun i onsdags för att diskutera arbetet i vårt område. Vårt område sträcker sig från Otti-Färna-Bjursjön och omfattar alla områden däremellan.

Det beslutades att upphandling av ny entreprenör ska göras nu. Området ska byggas klart.

Oti kommer att ” tändas upp” först dvs få fiber i funktion först. Sedan fortsätter det söderut.

Den 17 september 2019 träffas parterna på nytt. Då ska IP Only presentera en tidplan för färdigbyggnad av vårt område.

Återkommer med mer information efter mötet den 17 september 2019.

 

Aktuell information om Fiber mellan Oti och Färna 2018-10-09

Till alla som bor mellan Otti – Stjärnvik – Färna och österut utefter vägg
233 mot Ramnäs och som beställt fiber från IP Only.

Under hela tiden sedan föregående information har vi i projektgruppen
tillsammans med Skinnskattebergs kommuns bredbandssamordnare arbetat med olika kontakter inom IP Only för att få klart med kvalitetskontrollen och få
igång arbetet igen enligt anvisningarna i Robust Fiber.

Nu är en ny erfaren byggledare för vårt område anställd av IP Only. Vi har haft
ett antal möten och arbetat igenom olika delar av vårt område.
Hittills har ca 50% av fastigheterna fått sina fibermottagare installerade – dvs
dosa på insidan och utsidan av huset samt fiberkabel förlagd på den egna
tomten.

Många markavtal är klara men inte alla ännu. Förhoppningsvis är nu väg 250
snart renoverad klart så att trafikverket blir klara med alla tillstånd.
Länsstyrelsen har lämnat direktiv på hur grävarbetet för fiber ska göras förbi
fornfynd och gamla alléträd.

Ca 5 km av stamnätet – motorvägen – för fiber är grävt från Otti söderut.
Ip Only håller nu på och upphandlar ny entreprenör för vårt område.
Entreprenören ska arbeta enligt anvisningarna i Robust Fiber. När
upphandlingen är klar kommer en tidplan för hela projektet att upprättas.
Mer information kommer när upphandling och tidplan är klar.
Om du säljer din fastighet behöver både säljare och köpare fylla i ett
överlåtelseavtal. Sänd epost till: barbro.wahlberg@outlook.com så skickar vi
blanketten.

Vi har en egen kvalitetskontroll i projektet enligt nedan. Om du inte har svarat
på nedanstående två frågor på epost ber vi dig svara till:
barbro.wahlberg@outlook.com
Du som fått:
1 – dosor installerade i ditt hus svara med A.
2 – grävt på din tomt svara med B.

Vänliga hälsningar fibergruppen genom Barbro Wahlberg.


Aktuell information om Fiber mellan Oti och Färna 2018-05-25

Till dig som bor mellan Oti och Färna och anmält att du vill ha fiber från IP-Only

Uppdatering från möte med IP Onlys byggchef för Mälardalen

Skinnskattebergs kommuns bredbandssamordnare har haft möte med IP Onlys nya byggchef för Mälardalen. På agendan var att ge en statusuppdatering på de pågående byggprojekten i kommunen och vad IP Only gör för att slutföra byggnation i enlighet med branschstandarden, Robust Fiber.

Huvudbudskapet från IP Only är att de vill bygga klart till en hög kvalitet. För att säkerställa detta så görs ett omtag där IP Only kommer att utöka den redan överenskomna kvalitetskontrollen för att få en oberoende översikt på de fel som ska åtgärdas innan projektet fortsätter. Dessutom kommer kvalitetskontroll att genomföras när projektet är klart.

Det är viktigt att slutkunder som ser problem direkt kontaktar IP Onlys kundtjänst

e-post kundservice@ip-only.se eller 0200- 43 00 00.

så att ärenden loggas centralt hos IP Only för att dessa ska kunna åtgärdas. IP Only har utsett en ny byggledare för hela Skinnskattebergs kommun och Fagersta kommun.

Denna byggledare ska, på kort sikt, fokusera att få igång kvalitetskontrollerna, som ska utföras av ett oberoende besiktningsföretag samt, tillsammans med kommunens bredbandsamordnare, besöka de olika byalagens fibergrupper.

Kvalitetskontrollen startar v 22 av oberoende besiktningsman.

När det är säkerställt att arbetet hittills utförs enligt Robust fiber fortsätter arbetet med fibergrävning.

Enligt Trafikverket får inget fiberarbete ske i närheten av väg 250 så länge renovering av vägen pågår.

Var vänlig informera dina grannar som inte ha epost.

Hälsningar från arbetsgrupperna för Fiber i området Oti – Färna


Aktuell information om Fiber mellan Oti och Färna 2017-12-01

Montering av dosor på husen och grävning/plöjning på tomterna i pågår i hela området. Grävning av stamkabel från Oti påbörjas nästa vecka, Därefter sker fiberanslutning för första etappen. Området fibersätts etappvis med start i Oti. Vädret påverkar hur snabbt det går.

Informationsmöte för fastigheterna inom Skinnskattebergs kommun från Fagersta kommungräns vid väg 250 och söderut t.o.m. Färna och österut utefter väg 233 är

7 december kl 18-19.30 i Stjärnviks bygdegård –från väg 250 mot Bockhammar första huset på höger sida.

Entreprenören FREAB ger information om Fiberprojektet.

Anmäl dig gärna via epost till: barbro.wahlberg@outlook.com

Sprid informationen till dina grannar! Alla har inte epost och läser inte våra hemsidor.

Vi saknar epostuppgifter till några och har fått felaktiga epostuppgifter. Du som inte fått epost från projektet meddela den på barbro.wahlberg@outlook.com

Följ informationen om projektet på http://bastmorafiber.se/ och på

http://stjarnviksbygdeforening.se/ .

Aktuell information om Fiber mellan Oti och Färna 2017-12-01

Montering av dosor på husen och grävning/plöjning på tomterna i pågår i hela området. Grävning av stamkabel från Oti påbörjas nästa vecka, Därefter sker fiberanslutning för första etappen. Området fibersätts etappvis med start i Oti. Vädret påverkar hur snabbt det går.

Informationsmöte för fastigheterna inom Skinnskattebergs kommun från Fagersta kommungräns vid väg 250 och söderut t.o.m. Färna och österut utefter väg 233 är

7 december kl 18-19.30 i Stjärnviks bygdegård –från väg 250 mot Bockhammar första huset på höger sida.

Entreprenören FREAB ger information om Fiberprojektet.

Anmäl dig gärna via epost till: barbro.wahlberg@outlook.com

Sprid informationen till dina grannar! Alla har inte epost och läser inte våra hemsidor.

Vi saknar epostuppgifter till några och har fått felaktiga epostuppgifter. Du som inte fått epost från projektet meddela den på barbro.wahlberg@outlook.com

Följ informationen om projektet på http://bastmorafiber.se/ och på

http://stjarnviksbygdeforening.se/ .


Senaste nytt om Fiber 2017-10-20

Observera att samtidigt, som entreprenören kommer ut och planerar grävning på tomten fram till huset, sker installation av svetsbox på husets utsida och mediaomvandlare på husets insida. Det innebär att allt är förberett för blåsning av fiber så snart grävning på tomten och stamkabel är klar.

Entreprenören måste komma in i huset vid besöket!


Aktuell information om Fiber mellan Oti och Färna 2017-10-15.

Hela området kommer att delas upp i etapper med start i Oti.

Grävning/plöjning kommer att starta med grävning på tomterna i första etappen. Därefter sker grävningen av stamkabel och fiberanslutning för första etappen. Området fibersätts etappvis med start i Oti.

Just nu pågår telefonbokning av besök hos dig för planering av grävning på din tomt fram till huset. Om du inte lämnar rätt telefonnummer går det inte att nå dig. Om du inte blir kontaktad när dina grannar blir det eller har varit bortrest hör av dig till barbro.wahlberg@outlook.com  eller ring Barbro Wahlberg 0709298485.

Ca 2 veckor innan grävning sker för stamkabel kommer den att markeras ut med blå markering. Ta inte bort markeringen eller flytta på den. Har du synpunkter hör av dig omedelbart till Barbro Wahlberg!

FREAB i Fagersta blir entreprenör. De kommer att kontakta dig för att boka tid för grävning på din tomt.

Informationsmöten kommer att hållas för varje etapp.

Första informationsmötet för fastigheterna från Oti, Hedkärra, Onsjö, N Morsjön, Bastmora och söderut inom Fagersta kommun är den 26 oktober kl 18-20 i Stjärnviks bygdegård. IP-Only/Bynet ger information om Fiberprojektet.

Anmäl dig gärna via epost till: barbro.wahlberg@outlook.com

Datum för nästa etapp kommer senare.

Sprid informationen till dina grannar! Alla har inte epost och läser inte våra hemsidor.

Vi saknar epostuppgifter till några och har fått felaktiga epostuppgifter. Du som inte fått epost från projektet meddela den påbarbro.wahlberg@outlook.com

Följ informationen om projektet på http://bastmorafiber.se/ och på

http://stjarnviksbygdeforening.se/ .


Till dig som bor mellan Oti och Färna och anmält att du vill ha fiber från IP-Only

Nu startar entreprenören med att kontakta alla och boka in tid för besök. Vid besöket kommer ni överens om var på din tomt, som fibern ska grävas fram till ditt hus och var utomhusboxen ska sitta. På ytterväggens insida sätts en fibermottagare. Tänk på att fibermottagaren ska placeras i närheten av ett eluttag och maximalt fem meter från där fibern ansluts till huset. I priset för din fiberanslutning ingår grovåterställning (inte asfaltering/stenläggning) och vi gräver därför företrädesvis i grönytor. Vid särskilda önskemål angående grävning på din tomt, finns det möjlighet att diskutera detta på mötet med entreprenören. Vid mötet skriver ni ett avtal om grävningen.

Du är ansvarig för att informera entreprenören om var elledningar, vatten och avloppsledningar samt dränering och andra ledningar går. Om du inte vet var elledningarna går kontakta ledningskollen och begär utsättning. https://www.ledningskollen.se/Support/Snabbmanualer/Gor-ett-ledningsanvisningsarende

Entreprenören begär utsättning utanför din tomt MEN ej på din tomt. Där är du ansvarig!

Arbetsgången är följande:

Grävning/plöjning och grovåterställning. Sedan blåses fibern i ledningen. Därefter och när marken ”satt sig” kommer entreprenören tillbaka och finjusterar. Det blir en mellanperiod som inte ser så bra ut. Det är viktigt att blåsa fibern innan finjustering. Om det blir stopp i slangen under blåsningen måste man gräva upp. Därför måste finjustering vara det sista, som görs.

På Ip Onlys hemsida kan du läsa under frågor och svar om det är något, som du funderar omkring. https://kundservice.ip-only.se/org/ip-only/

På tomtmark förläggs kabeln ca 30 cm djupt om ni inte kommer överens om något annat. På jord och skogsbruksmark läggs den minst 60 cm djupt. Slangen läggs i marken tillsammans med ett band som innehåller eltråd så att ledningen är sökbar. Vid slutkontrollen kommer även djupet att mätas.

Du kan på Ip Onlys hemsida och läsa om vilken hastighet, vilka tjänster och leverantörer som finns att välja. http://www.ip-only.se/privat/tjanster/

Har du frågor eller om det är problem under projektets gång kontakta:

Du som bor i Fagersta kommun kontakta Kenth Olsson

helst på epost info@bastmorafiber.se eller mobil 0702010072

Du som bor i Skinnskattebergs kommun kontakta Barbro Wahlberg

helst på epost: barbro.wahlberg@outlook.com eller mobil 0709298485och

Löpande information om projektet kommer att lämnas på http://bastmorafiber.se/ och på

http://stjarnviksbygdeforening.se/

Felaktig information om ROT-avdrag

Till dig i området Otti-Färna som beställt fiber från IP-Only

OBS. Felaktig information har lämnats från IP Only ang ROT-avdrag. OBS

Vi har beviljats bidrag från Länsstyrelsen och kan därmed inte få ROT-avdrag.

Bidraget från Länsstyrelsen är väsentligt större än ROT-avdraget. Vi har kontaktat IP-Only och påpekat att informationen är felaktig.

Erbjudande finns också från Ip-Only om rabatt om man binder sig nu för vissa leverantörer.

När fibern är installerad och klar för användning brukar samtliga tjänsteleverantörer komma med olika rabatterbjudanden.

Prata med din granne om den här informationen om de inte har fått den.

Arbetsgruppen för Fiber

Senaste nytt från arbetsgruppen för fiber!

260317

Nytt datum för markägarmötet!

Markägarmötet gällande fiberdragningen är flyttat till den 16 maj. Detta på grund av att detaljprojekteringen inte är klar. Kallelse till berörda markägare kommer inför den 16 maj.

150217

Nu är det snart byggstart för fiber i nejden!

Grovprojektering är klar, nu pågår detaljprojektering. Inbjudan till möte kommer till berörda markägare från IpOnly. Mötet blir den 6 april i bygdegården i Stjärnvik. Grävning startar i Färna under augusti och fortsätter sen norrut. De första hushållen kommer att vara inkopplade till jul 2017. Hur snabbt allt går beror på när tjälen kommer hösten 2017. Vi betalar när allt är inkopplat kontrollerat och klart.

271116

Vi har nu fått bidrag från Länsstyrelsen för att tillsammans med IP-ONLY bygga framtidens fibernät från Färna, längs väg 250 upp till Oti. Om du eller dina grannar inte har anmält er till fiber är sista möjligheten nu. Hör av er snarast. Nu börjar vi projektera. För de som inte går med nu kommer kostnaden att bli minst dubbelt så hög. Var snäll och informera dina grannar om att det är projektstart nu.

151116

Besked har kommit om att bygden erhållit bidrag från länsstyrelsen gällande fiber. Mer information kommer.

140616

Länsstyrelsen väntas lämna besked den 17 juni om bygdeföreningen får bidrag för fiberprojektet. Mer information kommer efter den 17 juni.

090516
Om fiberprojektet i media

SVT Västmanland uppmärksammar i fyra inslag Telias kommande nedsläckning av kopparnätet i Västmanland, där bland annat Stjärnvik är berört. Man kommer att titta på konsekvenserna av nedsläckningen men också rapportera kring de olika fiberprojekten i länet. Det blir fyra inslag med start 8 maj.

Två av programmen som sänts, finns på SVT Västmanlands hemsida, du kan se dem här. De två återstående sänds på onsdag 11/5 och torsdag 12/5. Är man mer nyfiken om detta kan man söka både på svt.se och svtplay.se.

Här kan du läsa SVT Västmanlands artikel om nedsläckningen.

I denna artikel kan du läsa om landshövdingen och länets tio
kommunstyrelseordföranden som vill att Telia väntar till 1:a
januari 2018 med att släcka ner kopparnätet. Artikeln hittar du här.

130316
Tillsammans kan vi!

Nu har vi alla hjälpts åt att kraftsamla i bygden, så att vi kan
skriva avtal om Fiberinstallationen med IP-Only.

Framtidens kommunikationsmöjligheter blir nu öppna för oss
oberoende av var vi bor här i bygden. Vi får möjlighet att fortsätta arbeta för en levande landsbygd, där vi har bra kontakt med vår omvärld.

Om det är någon, som ännu inte bestämt sig för att vara med,
fortsätt att uppmuntra dem att komma med i Fibergänget.

Avtalen för fiber med IP-Only skickas till alla fastighetsägare som vill vara med under de närmaste dagarna.

För närvarande är vi 115. Vi behöver bli fler. Prata med grannarna och hör av dig.

Har du frågor så får du gärna kontakta mig på 070-929 84 85.

Arbetgruppen för Fiber
/genom Barbro Wahlberg