Inställda aktiviteter

Vi i styrelsen för Stjärnviks bygdeförening har igen fattat det tråkiga beslutet att ställa in kommande aktiviteter av försiktighet och genom att många ändå inte kan/bör delta i aktiviteterna på grund av Covid 19.
Det blir därför varken kräftskiva eller berättarkväll i bygdegården i år.
Vi hoppas att alla klarar sig från smitta.
Varma hälsningar från styrelsen!