Årsmötet uppskjutet på obestämd tid

Eftersom det är olagligt att hålla sammankomster med fler än 8 personer och med hänvisning till:
”Lag (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor” har vi beslutat att skjuta upp årsmötet på obestämd tid.
I lagen om tillfälliga undantag finns möjligheten att göra avsteg från stadgarna parallellt med pandemilagen – vi gör en överförd tolkning för vår ideella förening (står eg. endast under egna stadgar).

Här finns senaste info om vad som gäller:

https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/handelser-och-storningar/20192/myndigheterna-om-det-nya-coronaviruset/restriktioner-och-forbud

Förhoppningsvis kommer vi genom lättnader i regeln om max 8 personer kunna hålla årsmötet på plats vid bygdegården före den sista juni i år. Om inte lättnader införs till dess kommer vi att hålla årsmötet via epoströstning eller liknande.

Nuvarande styrelse sitter kvar som interimsstyrelse tills årsmötet kan hållas.

Föreningen behåller nuvarande räkenskapsår och årsmöteshandlingar skickas per epost och ytpost.
De finns även i menyn till vänster under ”Bygdeföreningen” och ”Årsmöteshandlingar”.
Spara dem till kommande årsmöte.

Ta hand om er och varandra och väl mött längre fram!!

/Styrelsen