ROT/RUT avdrag

Ett brev med titeln ” Förbeställ bredband och tv – få 3 000 kr i rabatt” har skickats från IP Only den 27 augusti.
Det är bra att redan nu anmäla avdrag för ROT/RUT.
Formuläret via länken i ebrevet kan användas – klicka då på länken/knappen ”ta mig till erbjudandet” men om ni EJ vill binda er, kryssa då ur rutan för bindningstid hos Allente.
Eller ring till IP Onlys kundtjänst på 0200-43 00 00 och be att aktivera ROT/RUT. Avdraget är 3 885 kr, om man har utrymme i avdragen för Rot/Rut (inte nyttjat hela).
Troligen har alla leverantörer av bredband rabatt för dem som binder sig för viss tid. Se alla leverantörer på IP Onlys hemsida:
https://www.ip-only.se/privat/tjanster/