Bli medlem!

Hos oss är alla som har intresse i bygden och dess folk välkomna att bli medlemmar i bygdeföreningen.

Medlemsavgiften betalas enklast via bankgiro 821-2979 och ange
Stjärnviks bygdeförening som betalningsmottagare.

Uppge namn, postadress och epostadress vid inbetalningen.

Medlemskapet kostar 100 kr per vuxen person och år.
Barn är medlemmar gratis, men viktiga för vårt föreningsstöd, meddela antal barn och ålder.

Har du frågor om medlemskapet är du välkommen att kontakta kassören Sanna Ihrefjord via mail  sanna@ihrefjord.com eller telefon: 072-964 21 72.