Bli medlem i vår bygdeförening!

Hos oss är alla som har intresse i bygden välkomna att bli medlemmar i bygdeföreningen.

Medlemsavgiften betalas enklast via bankgiro 821-2979 och ange
Stjärnviks bygdeförening som betalningsmottagare.

Uppge namn och postadress vid inbetalningen.

Medlemskapet kostar 100 kr per vuxen person och år. Barn är
medlemmar gratis, meddela antal barn och ålder.

Har du frågor om medlemskapet är du välkommen att kontakta kassören Sanna Ihrefjord via mailv sanna@ihrefjord.com eller telefon: 072-964 21 71.