Om Stjärnvik

Namnet Stjärnvik sägs ha skapats av folkskolläraren F A Ekström, som 1849 startade folkskolan i Stjärnvik, en av landets första. Han blev också bygdens postmästare och postadressen blev Stjärnvik för den del av Gunnilbo församling som ligger norr om själva Gunnilbo. Stjärnvik kom så småningom även telefonstationen att heta för oss som idag har telefonnummer som börjar på 260 eller 261 inom 0222-området.

Såväl post- som telestation flyttades senare till den samling hus som ligger i anslutning till vägkorsningen mellan länsvägen (nu med nummer 250) och de vägar som leder till Bockhammar/Skinnskatteberg och till Trummelsberg. Idag är det den byn som på karta och vägskylt heter Stjärnvik. Ofta används benämningen Stjärnvik för hela den nordöstra delen av Skinnskattebergs kommun.