Bygdeföreningen

Stjärnviks Bygdeförening är en ideell förening vars huvudsyfte är att arbeta för att öka sammanhållning och öka samhörigheten i bygden samt arrangera gemensamma aktiviteter av olika slag för de som bor här.

Föreningen bildades 1994 i en bygd som under många år drabbats av utflyttning och minskande föreningsliv.

Under 1900-talets första del fanns bland annat affär/er, skola,
missionsförsamling, nykterhetsloge, post- och telestation, taxi, med mera.
Sedan alla dessa mötesplatser försvunnit har bygdeföreningen blivit en naturlig mötesplats.

Se föreningens stadgar här:
2009 Stadgar Stjärnviks bygdeförening