Detta har hänt kring bredband i bygden.

Vid Fibermötet i Stjärnviks bygdegård i lördags den 20 februari
beslutade vi 50 deltagare att jobba vidare för att installera fiber
till våra fastigheter.

Vill du vara med? Vi behöver 110 fastigheter, som  ansluter sig
för att vi ska kunna genomföra projektet till planerad kostnad.
Den som inte ansluter sig nu kommer att kunna ansluta sig
senare till dubbla kostnaden.

Det är Stjärnviks Bygdeförening som är avtalstecknare.

Det innebär att alla som vill vara med på Fiber betalar 100 kronor i medlemsavgift för 2016 till bankgiro 821-2979. Se mer detaljer här:

Fiberinformation

Anteckningar från möte gällande fiber i nordöstra
Skinnskatteberg 20151020.
Stjärnviks bygdegård kl. 19:00

Mötet inleddes med välkomsthälsning av initiativtagare Barbro
Wahlberg.

Därefter tog Johannes Nilsson, projektsamordnare på Skbgs
kommun över och berättade om vad som gjorts/görs från
kommunens sida.

Några noteringar:

  • kommunen kan få stöd för kanalisation (motorvägen)
  • byalag kan få 60% via länsstyrelsen
  • strax under 20 000:- per hushåll kostar anslutning på Masbo.

Barbro berättade om sina erfarenheter av installation i
Östergötland, där fick man ned kostnaden genom att göra mycket
arbete själva, få markägare att avstå ersättning för intrång samt
enades om att alla betalade lika mycket oavsett avstånd till ”brunn”.
Varje fastighetsägare bekostade dock från tomtgräns och in i huset.

Närmsta fibersatta station är Färna. Kanalisationsbrunn finns i
Gunnilbo vägskäl. Detta rör ägs av kommunen och Johannes kommer
att ta in offert på att bygga vidare på kanalisationen.

”Motorväg” upp till Bastmora; kontakt har även tagits med Fagersta
kommun för ev. samarbete hela vägen upp till Oti. Det vanligaste är att man plöjer rör i ytterslänt av väg, men det blir lite av kommunens jobb, vi ska visa var brunnar ska vara.

Arbetsgrupp utsågs: Barbro Wahlberg, Anders Andersson Jr, Lars
Matsson och Sara P Ruyter som träffas hos Barbro på Bricken
tisdag den 27/20 kl. 19.00.

Bestämdes att intresselista skall tas fram. Alla boenden bör skriva på,
det är ingen bindande anmälan, men viktigt att få med alla som
intresserade.

Mer info om fiber i stort finns på webben, kommunens sida samt
byanätsforum bl a via facebook.

Mötet avslutades i god samarbetsanda och enighet att detta ska
vi köra på. Målsättning är fiberuppkoppling innan julen 2016!

Vid funderingar om vad som sades på mötet, är du välkommen
att kontakta Barbro på barbro.wahlberg@gmail.com eller
070-929 84 85.