Styrelsen

STJÄRNVIKS BYGDEFÖRENINGS STYRELSE 2020

Ordförande Titti de Verdier,  070-612 83 86, titti.deverdier@gmail.com

Vice ordförande Anders Andersson sr,  070-593 07 42

Sekreterare Cecilia Kjellin Eriksson,  073-028 69 91

Kassör Sanna Ihrefjord,  072-964 21 72

Byggledamot Sune Gerdtsson,  070-640 04 27

Byggledamot Jonathan Andersson,  070-200 49 92

Ledamot Maria Jaxner,  072-209 55 09

Suppleanter:

Ella Finn Johansson,  076-295 19 47

Roger Svenberg,  070-534 40 22

Åsa Fürst,  073-909 66 77

Länk till dokument med alla funktioner, vald år, etc:
Styrelsen_revisorer_valberedning_2020