Bygd & bruk

Stjärnviks arbetsgrupp, fr. v. Marianne Ahlroos (född Berg), Elof Eriksson, Anneli Bergström (född Ekman), Britt-Marie Viklund (född Eriksson), Ingvar Persson, Anna-Lisa Eriksson (född Persson).         Ej med på bilden: Sune Karlsson. 

Tidskriften Bygd och Bruk om lokalhistoria har utkommit med ett nummer per år sedan 2012.

Tidskriften görs ideellt av ett samarbete mellan åtta föreningar i Skinnskattebergs kommun. Det är Skinnskattebergs hembygdsförening, Riddarhyttans hembygds- och intresseförening, Bysala hembygdsförening, Föreningen Karmansbo bruksmiljö, Baggbrobygdens byalag, Färna hembygdsförening, Uttersbergs idrottsklubb och Stjärnviks bygdeförening.

Den kommunövergripande arbetsgruppen består av omkring 15 personer har möte en gång i månaden och turas om att hålla med lokaler och i ordförandeklubban.

Alla medlemmar i bygdeföreningen är välkomna med idéer och bidrag till Bygd och Bruk.

Kontakt:

Sune Karlsson
Stallkarlsgården Bockhammar 9.

0222 -260 60
karlsson.bockhammar@tele2.se