Brev till föreningen

Hej alla medlemmar i Stjärnviks bygdegård!

INFO OM INSTÄLLDA AKTIVITETER

Vi i styrelsen har fattat det tråkiga beslutet att ställa in vårens arbetsdag och årets valborgsfirande av försiktighet och genom att många ändå inte kan/bör delta i aktiviteterna på grund av Covid 19.

Vi hoppas att alla klarar sig från smitta.

Förhoppningsvis kan vi återuppta verksamheten och ses igen till midsommar!

FACEBOOK

Föreningen har en facebooksida – gå gärna med o träffas där i dessa tider!

https://www.facebook.com/groups/407913475891702/

HANTVERKSDAGARNA

Kom med förslag på utställare till hantverksdagarna 25-26 juli.

Hör av dig till Titti på epost eller telefon 070-612 83 86.

MEDLEMSAVGIFT för 2020

Betala in 100 kr/vuxen medlem till föreningens bankgironummer 821-2979.

UPPDATERA ADRESSER etc

Vi vill gärna ha e-postadresser från er som har, samt eventuella ändringar ni vill göra.

Meddela Sanna:   sanna@ihrefjord.com    072-964 21 72

ÅRSMÖTESPROTOKOLL finns på hemsidan eller skickas per e-post.

 

STYRELSEN år 2020

Ordförande Titti de Verdier, nyval 2020 på 1 år.
Vice ordförande Anders Andersson sr, omval 2019 på 2 år.
Sekreterare Cecilia Kjellin Eriksson, omval 2020 på 2 år.
Kassör Sanna Ihrefjord, omval 2020 på 2 år.
Byggledamot Sune Gerdtsson, omval 2020 på 2 år.
Byggledamot Jonathan Andersson, nyval 2019 på 2 år.
Ledamot Maria Jaxner, omval 2020 på 2 år.

Suppleanter:
Ella Finn Johansson, omval 2020 på 2 år.
Roger Svenberg, omval 2020 på 2 år.
Åsa Fürst, fyllnadsval 2020 1 år.

Revisor Ingemar Gerdtsson, omval 2020 på 2 år.
Revisorssuppleant Bengt Eriksson, omval 2020 på 1 år.

 

Valberedning:
Anders Andersson jr, sammankallande.
Mats Andersson
Calle Axelsson

VARMA HÄLSNINGAR
/Styrelsen gnm Titti